MacBook Pro 2011 Core i7 15 inch Cũ

CPU: Intel Core i7 thế hệ 2
Ram: 4GB DDR3 bus 1333
VGA: Intel HD Graphics 3000
SSD: 120G
LCD: 15.4 inch
Pin: 90%

Danh mục: